Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť BMS Bojnanský, s.r.o. orientuje svoje aktivity na oblasť výstavby, rekonštrukcií a opráv vysokotlakových diaľkovodných potrubí a zariadení. Počas svojej existencie realizovala spoločnosť zákazky pre takých významných zákazníkov, akými sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovnaft a.s., Nafta Gbely a.s. a ďalších. Začiatky činnosti BMS Bojnanský siahajú do roku 1990. Od svojho vzniku prešla firma dlhodobým dynamickým rozvojom, vrátane transformácie na spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2004.